Wstępna diagnoza dzieci w wieku żłobkowym, przedszkolnym i szkolnym

Jakie zaburzenia dziecięce możemy zdiagnozować?

Gabinet oferuje diagnozę zaburzeń w zakresie:

  • rozwoju emocjonalnego
  • rozwoju społecznego
  • nieprawidłowych zachowań
  • podejrzenia upośledzenia umysłowego, autyzmu
  • innych zaburzeń


Dzieci do lat 5 obserwuję w warunkach naturalnych dziecka tj. dom rodzinny, przedszkole, szkoła.