Kliknij poniższy przycisk aby zadzwonić:

tel: 509 652 414

Uwaga! W przypadku gdy nie odbieram telefonu proszę o sms’a.

Pomoc pedagogiczna i psychologiczna dzieci i młodzieży

Tego typu pomoc skierowana do dzieci i młodzieży ma za zadanie pomóc im w rozpoznaniu i rozwiązaniu problemów rozwojowych i edukacyjnych oraz określeniu ich możliwości.

Pomoc pedagogiczna Szczecin

Dla kogo przeznaczona jest pomoc pedagogiczna i psychologiczna?

Dla dzieci i młodzieży ze specyficznymi trudnościami w uczeniu się, uczniów z niepełnosprawnością lub tych których edukacja kończy się niepowodzeniem (np. wielokrotne powtarzanie klasy). Tego typu zaburzenia mogą wynikać z niedostosowania społecznego, sytuacji kryzysowych, traumatycznych przeżyć dotychczas nie zdiagnozowanych przyczyn.

Niezwykle często winę za zaburzenia u dzieci ponoszą rodzice. Dążenie do perfekcjonizmu, podcinanie skrzydeł, przemoc psychiczna – te czynniki przyczyniają się do rozwoju m. in. depresji i zaniżenia poczucia własnej wartości. Kto z nas nie słyszał:

 • „Dlaczego dostałeś czwórkę a nie piątkę?”
 • „Tylko drugie miejsce? Dlaczego nie pierwsze?”
 • „Zosia ma wzorowe zachowanie, a Ty tylko dobre?”

Podcinanie skrzydeł to niestety częsta praktyka wśród rodziców. Ma na celu zmotywowanie dzieci do starania się i osiągania sukcesów. Skutki takiego działania są jednak odwrotne do zamierzonego i dla dziecka są prostą drogą do psychoterapeuty.

NALEŻY PAMIĘTAĆ O TYM, ŻE KLUCZEM DO PRAWIDŁOWEJ TERAPII I LECZENIA JEST POSTAWIENIE TRAFNEJ DIAGNOZY.

Diagnoza rozwoju dziecka

Diagnoza rozwoju dziecka polega na rozpoznaniu różnego rodzaju właściwości psychicznych dziecka poprzez zastosowanie specjalnych technik. Diagnoza ta umożliwia rozpoznanie zaburzeń psychicznych, fizycznych, intelektualnych i społecznych poprzez dokładną obserwację dziecka.

Diagnozowane są m. in. szybkość z jaką odbywają się zmiany w psychice dziecka, rytm oraz dynamika rozwoju.

Oprócz tego uwagę zwraca się również na prawidłowy rozwój fizyczny dziecka (waga, wzrost, stan zdrowia, wzrok, słuch, wymowa, postawa, sprawność fizyczna), rozwój emocjonalny, społeczny oraz rozwój sprawności manualnej.

Gabinet oferuje wstępną diagnozę dzieci z różnego rodzaju trudnościami.

BEZWZGLĘDNIE POSZUKAJ POMOCY JEŻELI TWOJE DZIECKO:

 • mówi lub w inny sposób wyraża swoją bezradność
 • twierdzi, że nic nie ma sensu
 • bezpośrednio lub pośrednio mówi o samobójstwie
 • w ostatnim czasie pozbywało się różnego rodzaju przedmiotów, które kiedyś były dla niego ważne
 • zaczęło izolować się, wycofywać z kontaktów z bliskimi kolegami i znajomymi
 • przestało uprawiać sport lub wykonywać czynności sprawiające mu przyjemność
 • zaniechało czynności związanych ze swoim hobby
 • napisało testament/list pożegnalny
 • używa wyrażeń, które wskazują na jakiś moment w czasie wiążący się z końcem, odejściem, śmiercią
 • ostatnimi czasy przeszło znaczną zmianę charakteru
 • ostatnio zmieniło swoje nawyki
 • ma problemy z jedzeniem/spaniem nieuzasadnione żadną chorobą
 • podejmuje zachowania powszechnie uważane za ryzykowne/szkodliwe
 • doświadczyło niedawno straty/traumy
 • zaczęło nadmiernie interesować się tematem śmierci
 • fascynuje się postaciami kultury które popełniły samobójstwo
 • spożywa alkohol lub narkotyki
 • nie potrafi usiedzieć w miejscu
 • często się rozprasza
 • jest hałaśliwe
 • cierpi na niezgrabność ruchową
 • jest ciągle pobudzone
 • nie umie skoncentrować się na nauce
 • musi być w ciągłym ruchu
 • nie potrafi zorganizować sobie czasu wolnego

Gabinet oferuje pomoc w zakresie:

 • rozpoznania i rozwiązania problemów rozwojowych i edukacyjnych u dzieci i młodzieży
 • zaburzeń psychicznych dzieci i młodzieży
 • trudności  dziecka w radzeniu sobie z rozwodem rodziców
 • utraty obojga rodziców przez dziecko
 • nadmiernej nieśmiałości
 • agresji
 • niskiego poczucia własnej wartości
 • nadmiernego zainteresowania tematami śmierci
 • nadpobudliwości psychoruchowej
 • rozpoznania autyzmu
 • zmiany dotychczasowych nawyków

Tagi: Pomoc pedagogiczna dzieci Szczecin, pomoc szkolna dzieci Szczecin, pomoc psychologiczna dzieci Szczecin, dziecko a rozwód rodziców, rozpoznawanie problemów rozwojowych u dzieci, rozpoznawanie zaburzeń psychicznych u dzieci, autyzm, trudności rozwojowe dziecka, agresja wśród dzieci, nadpobudliwość, ADHD, zmiana nawyków u dzieci, poradnia dziecięca Szczecin, poradnia pedagogiczna Szczecin